Ticaret Hukuku

Günümüz karmaşık iş dünyasında ticari faaliyetleri ve ticaretle uğraşanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı Ticaret Hukukudur. Ticari ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesi ve gerekli hukuki destek verilip Ticaret hukuku alanında gerekli bilgi ve tecrübemizi sizinle paylaşabiliriz. Ticari ilişkilerde ihtilafı önlemek amacıyla şirket danışmanlığı yapılıp, güncel mevzuat aşığında sözleşmeler (alım-satım ve tedarik sözleşmeleri, çerçeve sözleşmeler,  hizmet sözleşmeleri, üretim anlaşmaları ve taşeronlarla yapılan sözleşmeler vb.) Beylik Hukuk Bürosu deneyimli avukatları tarafından hazırlanmaktadır.