Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel dönüşüm hukuku özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerdeki çarpık kentleşmenin önlenmesi, yapı stoğunun düzenli ve planlı hale getirilmesiyle ülkemizin karşı karşıya olduğu deprem, sel vb. afetlerden kaynaklı büyük yıkımların önlenmesi amacıyla oluşturulmuş bir hukuk dalıdır. Düzenleme 6306 sayılı Afet Riski Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 30.05.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle oluşmuştur. Son dönemde artan kentsel dönüşüm sorunlarının çözümünün başarılı bir şekilde yönetilmesi veya oluşmadan önüne geçilebilmesi için hukuki açıdan ayrıca ele alınması gereken bir kavrama dönüşmüştür.

Kentsel dönüşüm alanında arsa maliklerine, kat maliklerine, apartman yöneticilerine, yatırımcı, müteahhit inşaat şirketlerine içinde bulundukları hukuki süreçlerde ve taraflar açısından yaşanması muhtemel hak kaybının önlenmesi için danışmanlık hizmeti verilmektedir. Beylik Hukuk Bürosu olarak kentsel dönüşüm alanında uzman Avukatlarımızla verdiğimiz hizmetlerin birkaçını söyle sayabiliriz:

  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hazırlanması,
  • Müteahhit ve inşaat şirketleri, arsa malikleri, kat malikleri, apartman yönetimleri arasındaki görüşmelere hukuki görüş bildirmesi,
  • İnşaatın başlangıcından iskan alınıp bağımsız bölümlerin devri yapılıncaya kadar kat malikleri temsil heyetine veya inşaat şirketine sürekli olarak hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Kentsel dönüşüm mevzuatı kapsamında alınan raporlara idari mercilerdeki itiraz yolunun kullanılması.