Borçlar Hukuku

Haksız fiilden, sözleşmeden ve sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkiler ile ilgilenen hukuk dalıdır. Özel Hukuk açısından borç ilişkisi, borçlu ve alacaklı olarak adlandırılan iki taraf arasında oluşan ve borçlu olan tarafın alacaklı olan tarafa karşı belli bir davranış biçiminde (edimde) bulunmakla yükümlü olduğu, alacaklının da borçludan bu davranış biçiminin yerine getirilmesini isteyebileceği (ifayı talep edebileceği) hukuki bir bağ olarak tanımlanmaktadır. Bu hukuk disiplini içinde yer alan konulardan bazıları şöyle sayılabilir:

  • Alım Satım Sözleşmeleri
  • Kira Sözleşmeleri
  • E-Ticaret Sözleşmeleri
  • Gizlilik Sözleşmesi
  • Tüketici Sözleşmesi
  • Hizmet Sözleşmesi
  • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi
  • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
  • Mesafeli satış sözleşmeleri
  • Bağışlama Sözleşmesi

 

Büromuzda; sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi, borç ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların önlenmesi amacı ile danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde görüşme, uzlaşma ve dava yoluyla takibin sağlanması konularında uzman ekibimiz ile profesyonel hizmet vermekteyiz.