Gayrimenkul Hukuku

Hukukun birçok alanını içine alan ve titizlikle takip edilmesi gereken gayrimenkul hukuku konusunda, yerli ve yabancı gayrimenkul sahibi ve yatırımcılara danışmanlık hizmeti vererek aynı zamanda müvekkillerin taraf olduğu yasal süreçleri takip etmekteyiz. Verdiğimiz hizmetlerden bir kısmı şöyledir:

 • Alım – Satım Sözleşmelerinin Denetlenmesi, Düzenlenmesi
 • Tapunun Tescili ve İptali Davaları
 • İstirdat Davası 
 • Tapu Müdürlüğü İle Kişiler Arasındaki Dava Ve İhtilafların Takibi
 • Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davaları
 • İnşaat Sözleşmelerinde Kat Karşılığı Anlaşmalar
 • İstihkak Davalar
 • Elatmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men-i)  Davaları
 • Ecrimisil 
 • Kiranın Tespiti ve Tahliye Davaları
 • Yabancıların Mülk Edinmesi
 • Kat İrtifakı Ve Kat Mülkiyeti Tesisi İle Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Önalım (Şufa) davaları
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davaları