TAZMİNAT HUKUKU

Hukuka aykırı eylemler sonucunda ortaya çıkan zararlar birtakım sorumlulukları ve yaptırımları da beraberinde getirmektedir. Ortaya çıkan bu yaptırımlar tazminat hukuku çerçevesinde ele alınır. Maddi ve manevi zararların karşılanması açısından tazminat davalarında Beylik Hukuk Bürosu avukatları tarafından şu hizmetler verilmektedir:

 • Maddi-manevi tazminat davaları,
 • Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderimine dair tazminat davaları
 • İş kazalarından kaynaklı tazminat davaları
 • Meslek hastalıklarından kaynaklı tazminat davaları
 • Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Ölüm ve bedensel zararlardan kaynaklı tazminat davaları
 • Tıbbi hatalardan (malpraktis) kaynaklanan tazminat davaları
 • Destekten yoksun kalmadan kaynaklı tazminat davaları
 • Eser sözleşmelerinden kaynaklanan tazminat davalarının takibi
 • Hakaret, iftira vb. durumlardan kaynaklanan tazminat davaları