Kira Hukuku

Kira Hukuku, Türk Borçlar Kanunu’nun özel hükümlerinde düzenlenmiş olan bir hukuk dalıdır. Kira ilişkilerine yönelik olan her türlü uyuşmazlığın tespiti ve çözümü sağlanır. Kira hukukunda arazi, işyeri, konut, apartman, dükkân gibi çeşitli gayrimenkullerin konu olduğu işlere bakılmaktadır. Müvekkillerimize verdiğimiz birtakım hizmetler şöyle sayılabilir:

  • İşyeri ve konut kira sözleşmeleri hazırlanması
  • Kira alacağının takibi ve tespiti davaları
  • Kira bedelinin tespiti davaları
  • Tahliye davaları