Ceza Hukuku

Kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek ceza hukukunun konularını oluşturur. Ceza Hukuku sistemimizde suçlar sadece TCK’da değil; aynı zamanda özel kanunlarda da birçok suç düzenlemesi bulunmaktadır. Her bir suç kendine özgü niteliktedir.Toplumda yaşanan olaylar hukuk kurallarına aykırılık oluşturabilir. Bu çerçevede müvekkillerimize soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti, Ağır Ceza Mahkemesi ve Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan ceza davalarının takibi uzman avukatlarımız tarafından yapılır. Soruşturma aşamalarında gerek kolluk birimlerinde (Polis Merkez Amirlikleri, Jandarma Komutanlıkları) gerekse de Savcılık aşaması ve Sulh Ceza Hakimlikleri işlemlerinde (ifade, sorgu, tutuklama, tutuklamaya itiraz; SCM kararlarına (örneğin takipsizlik (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar=KYOK) kararlarına) karşı itiraz yoluna başvurma aşamalarında gerekli hukuksal destek sağlanmaktadır.

Ceza alanında soruşturmadan infaz aşamasına kadar verdiğimiz hizmetlerden bazıları şöyle sıralanabilir:

 • Savcılık şikayetleri
 • Vücut dokunulmazlığı ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
 • Kasten, taksirle adam öldürme ve yaralama suçları
 • Hürriyete karşı suçlar
 • Mal varlığına karşı suçlar
 • Trafik suçları
 • Bilişim suçları
 • Fikri ve sınai suçlar
 • Özel hayata ve şerefe karşı suçlar
 • Mali suçlar ve kıymetli evrak suçları
 • Uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu ile ilgili diğer suçlar
 • Örgüt suçları