İnşaat Hukuku

İnşaat sektöründeki artış beraberinde farklı ve içinden çıkılması imkânsızmış gibi görünen inşaat yapımı, sözleşmeye aykırılık vb. konularda hukuki sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu süreçte gerçek kişilere, daire sahiplerine, apartman ve site yönetimlerine, müteahhit firmalarına inşaat yapımının başlangıç aşamasından bitiş aşamasına kadar hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İnşaat Hukuku Alanında Vermiş Olduğumuz Bu Hizmetler

 • İnşaatın hukuki ve teknik şartnamesinin hazırlanması,
 • Eser sözleşmeleri
 • Anlaşma şartları ışığında sözleşme öncesi ön protokollerin hazırlanması,
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kat Karşılığı İnşaat yapımı sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İnşaat süresince gerekli olan tüm taşeron sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Kat karşılığı inşaat yapımı ile alakalı alt sözleşmelerin hazırlanması
 • Yapı Kullanım İzin belgesi ( İskân ) alım sürecinin takip edilmesi,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı sözleşmenin ileriye ve geriye dönük olarak feshedilmesi davaları
 • Bitirilmeyen, eksik kalan inşaatların bitirilmesi davalarının açılması,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı alacak ve nama ifa davaları
 • İnşaat sözleşmelerinin tarafları arasında ortaya çıkan her türlü dava ve takip işlemleri.