Büromuzun temel ilkesi, müvekkillerinin her türlü hukuki sorununu aynı ciddiyet ve ilgi ile ele alıp meslek etiği dâhilinde en uygun çözüm için doğru hukuki bilgiyi vermek ve yargılama ve takip yöntemi çerçevesinde sonuç almaktır.

 

İdeallerimiz :

Hukuku geliştirmek, muhataplarını bilgilendirmek, kendimizi ve hukuksal gelişmelerden bilgilenmek isteyen kişileri yenilemeye ve yenilenmeye açık tutmak olmuştur.

Yerel, ulusal ve uluslararası ihtilaflarda uzlaşmacı hukuksal çözümler amaçlanmıştır. Teknik ve sair uzmanlık gerektiren durumlarda, proje bazında dışarıdan hizmet alımı yoluna gidilerek ihtilafın tek elden, bütünlük içinde ve hızlı bir şekilde çözüme ulaşılması sağlanmıştır .

Yurt içinden yurt dışına, yurt dışından yurt içine yönelik yatırım, dava ve takip, hukuk ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Gerçek ve tüzel kişi, hukuksal yapı incelemesi, değiştirilmesi, ihtiyaca göre yenilenmesi ve tamamen yenilenmesi hizmeti de sunulmaktadır.

Hedeflerimiz :

Hedefimiz, hukuk ve danışmanlık hizmetini, tüzel kişilikler dışında bireye ve toplumun en küçük yapısı aileye ulaştırmaktır. Bu anlamda birey ve aile hukuksal bilgi ve bilinçle buluşturulacaktır. Bireyin, birey ya da aile olarak hukuksal yapılanması sağlanacaktır. Beylik Hukuk Portal ile bu amaca sanal alemde ulaşılmıştır.

Gizlilik ve Mesleki Sır:  

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri ‘Sır saklama ve gizlilik’tir. Avukatlık büromuz, AB Avukatlık Meslek Kuralları, BM Havana Avukatlık Kuralları ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. 

Şeffaflık: 

Avukat, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekaletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.

Saygı ve sevgilerimizle…