İş Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki ilişki, iş ilişkisinden doğan hak ve görevlerin tespiti ve iş akdinin başından sonuna kadar çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü iş hukuku düzenler. İş hukukunda Beylik Hukuk Bürosu uzman avukatları tarafından danışma ve yargısal süreçte şu hizmetleri vermektedir:

  • İş sözleşmeleri hazırlanması, müzakeresi ve analiz yapıp görüş bildirilmesi
  • İş şözleşmesinin feshi ve işe iade davaları
  • İşçilik alacağı(Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Ücret, Fazla Çalışma Ücreti, AGİ Alacağı, UGBT, Yıllık İzin Ücretleri, Hafta Tatili Alacağı)ve hizmet tespit davaları
  • İş kazalarından doğan tazminat davaları
  • Şirket yöneticilerine genel bilgilendirme yapılması, işveren, alt işveren arasındaki ilişkilerden kaynaklanabilecek sorunların çözümü
  • İşçi-işveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması