TÜKETİCİ HUKUKU

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlar, yönetmelikler ile çerçevesinde şirketlere ve bireylere kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini destekleyerek kanun amacına uygun olarak tüketici hukuku ile ilgili konularda hukuki danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Anılan kanun ile tüketici kapsamı da genişletilmiş olup yasadaki düzenlemede “mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi tüketici işlemi olarak kabul etmiştir.

Bu nedenle tüketici işlemi olarak öngörülen hususlarda davanın açılacağı mahkeme (görev) yönünden büyük önem arzetmektedir. Bu nedenle üreticilerin ve tüketicilerin karşılaştıkları sorunlarda 28.07.2020 tarihli RG No: 31199 Kanun No: 7251/59 ile tüketici mahkemesi kapsamına giren bir çok uyuşmazlık hakkında Tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olmasını dava şartı haline getirdiğinden, hak kayıplarının önlenmesi açısından tüketici uyuşmazlıklarında avukatlardan görüş ve destek alınması her zaman başvurucu lehine olacağından Beylik Hukuk Bürosu avukatları olarak deneyim ve uzmanlığımızla sizlere destek vermeye hazırız.

  • Tüketici veya üreticiyi temsilen (vekaleten) arabuluculuk işlemlerine katılma, neticelendirme,
  • Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri nezdinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takibi
  • Tüketici mevzuatı çerçevesinde mal veya hizmet sunan gerçek kişi ya da şirketlere sözleşme ve işlemlerin hukuka uygunluğu hakkında danışmanlık hizmetleri sağlanması ve sözleşmelerin hazırlanması
  • Tüketicilerin Rekabet Kuruluna ve Reklam Kuruluna yapacağı başvurular
  • Ayıplı mal veya ayıplı hizmetten doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi