Kategori Arşivleri: Genel

Beylikdüzü Hukuk Bürosu

beylikduzu hukuk burosu

Beylikdüzü Hukuk Bürosu Beylikdüzü hukuk bürosu avukatlık faaliyetlerinin yürütüldüğü bir yer olarak yaşanan olayları hukuki düzenlemeleri göz önüne alarak haklılığınızı yarı makamları önünde kanıtlar. Bunun için haklarınızı koruyan sözleşmeler düzenleyebilir, dava açabilir, icra takibi başlatabilir ve şikâyette bulunabilir. Hukuk büroları genel olarak bir ülkenin vatandaşı veya yabancı gerçek kişiler ile kamu veya özel tüzel kişilerin

Tazminat Hakkı

tazminat hakki

Tazminat Hakkı En az 1 yıldan fazla süredir bir işyerinde çalışan işçilerin iş akitlerinin veya kendilerinin haklı nedenlerle feshedilmesi sonucunda tazminat hakkı doğar. Ancak bunun şartları vardır. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için 1475 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen 14 şartın sağlanması gerekiyor. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmayan hallerin dışında iş sözleşmesinin feshi, muvazzaf askerlik hizmeti

Sözleşmesiz İşe Başlanması

sozlesmesiz ise baslanmasi

Sözleşmesiz İşe Başlanması İş sözleşmeleri, işçinin bağımlı olarak iş görmesi ve işverenin de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler iş görme, bağımlılık ve ücret olarak 3 unsurdan olur. Belirli bir süreyle imzalanabileceği gibi süresiz olarak da imzalanabilir. Bu sözleşmeler yalnızca yazılı değil, sözlü şekilde de yapılabilir. Ancak toplu iş sözleşmelerinde yazılı yapılması gerekebilir. Sözleşmesiz

Sigortasız İşçi Hakları

sigortasiz isci haklari

Sigortasız İşçi Hakları Sigorta, işçinin çalışma süresince iş kazası, meslek hastalığı, doğum, hastalık gibi durumlar için güvence altına alınmasıdır.  İşçinin emekli olduğunda yaşamını devam ettirebilmesi için de sigorta yaptırılması önemlidir. Sigortalı olmak zorunluluktur ve sigortalı işçiler işe başladığı ilk günden itibaren sigortaları başlatılmalıdır. Sigortasız işçi hakları sayesinde, sigorta yapmayan işverene yaptırım uygulanabilir. İşçi, sigortasız çalıştırıldığı